[Č] Autorské čtení, Brno 2003

Publié le pátek  6. dubna 2012
Mis à jour le pátek  4. ledna 2019

Měsíc autorského čtení. Brno, VII/2003
1. Europeana
2. Začalo to (Dům bosého)