Literární noviny (Petr Bílek)

středa 2. ledna 2019
par  NLLG

Patrik Ouředník: Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem

Je to něco na způsob komentované antologie ze světové utopické literatury, v níž se originální texty spíš převypravují, než přímo citují. Panorama začíná u Izajáše a Homéra a pokračuje přes Platóna, Vergilia, Augustina, Mora, Rabelaise, Campanellu, Bacona, Cyrana de Bergerac, Defoa, Swifta, Rousseaua, Voltaira, Casanovu, de Sada, Saint-Simona, Andersena, Dostojevského, Strindberga, Verna, Wellse, Zamjatina, Čapka, Huxleye až k Orwellovi a Bradburymu. Autorovi se daří neztratit v tak obrovském množství materiálu a při zachování až encyklopedické důslednosti nepřestat sledovat základní směr úvahy o povaze uspořádání lidské společnosti. Vášeň k antikvitám dokáže být krutě aktuální.

Petr Bílek, Literární noviny, 2, 2019