Deník Referendum (Jakub Vaníček)

pondělí 26. března 2012
par  NLLG

Ouředníkovy dějiny utopie

Jakub Vaníček

Deník Referendum, 8. 11. 2010


Pod hlavičkou nakladatelství Torst nedávno vyšly tři novinky, které stojí za pozornost. [...]

Ouředníkova kniha nese název Utopus to byl, kdo mě učinil ostrovem. Její autor je znám nejen jako spisovatel, ale také překladatel – z francouzštiny do češtiny převedl mimo jiné knihy Samuela Becketa, Borise Viana či Raymonda Queneaua, do francouzštiny pak verše Vladimíra Holana nebo deníky Jana Zábrany.

Ouředník se dlouhodobě věnuje alternativním dějinám nejrůznějších utopických vizí a náboženských směrů. Jeho nejpopulárnější knihou je bezesporu Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku. Jedná se o text pohybující se na pomezí beletrie a esejistiky, v němž se v jednolitém proudu valí zlomky z historie bizarních válek, vraždění, myšlenkových proudů a nových vynálezů, jež měly jednou provždy změnit svět k lepšímu.

Aktuálně vydaný Ouředníkův titul čerpá svůj námět z literatury, z historie, filosofie či antropologie. Autor vykládá dějiny utopie, od Homéra k církevním Otcům, od středověku k renesanci, od osvícenství k sociálním utopiím 19. století a k dystopiím současnosti. Podle anotace lze poslední Ouředníkovu knihu chápat jako dějiny myšlení o společnosti, tedy dějiny západní kultury jako takové.