VTM (Filip Šebek)

čtvrtek 22. února 2018
par  NLLG

Šmírbuch jazyka českého

Filip Šebek, VTM (Věda a technika mládeži), 73, 2005


Chundelící se chaluha chtiva chechtáků chňapne u chynďáku chrchla chcápkovi v chvatu.

Lingvista, básník a překladatel Patrik Ouředník nashromáždil přes šestnáct tisíc výrazů z oblasti argotu, slangu a „nekonvenční češtiny“ z let 1945 až do současnosti. „Aniž bych chtěl prdět vysoko, mám troufáka tvrdit, že Ouředníkova kniha, obsahující zdaleka nejúplnější sbírku českých argotismů druhé poloviny 20. století, znamená průlom do české prudérie – fenoménu, jenž si zasluhuje zvýšenou pozornost,“ píše v předmluvě Martin Hybler a dodává, že Ouředník natolik rozverně kombinuje důslednost s vilnou bujarostí, že jeho kniha naprosto postrádá vědeckou sucharskost. „Jeho Šmírbuch je natolik radikální, že ani dokonalý bagoun se nebude cítit vochcán.“ Ouředníkova kniha je skutečně mimořádným počinem. Pětisetstránkové dílo, v němž jsou od A do Z seřazeny všechny známé, méně známé i stěží uvěřitelné výrazy, je unikátní přehlídkou útvarů, vymykajících se spisovnému jazyku.