Pasáž (Stanislav Mikeš)

mercredi 10 janvier 2018
par  NLLG

Patrik Ouředník : Antialkorán

Stanislav Mikeš

Pasáž, 6. 1. 2018


Nová kniha Patrika Ouředníka (která zčásti obsahuje některé jeho starší, již publikované texty) je věnovaná polemice a úvahám nad islámem a jeho souladu s hodnotami, na nichž stojí západní (post-náboženská) společnost v Evropě.

Kritická pojednání o islámu nezatížená předsudky a zbytečnými emocemi je dnes velice těžké najít. Jedná se totiž o citlivé téma, do nějž promlouvá i neblahý fenomén přehnané politické korektnosti.

Ouředník se zabývá zejména hodnotami, na nichž byla vybudována svobodná evropská občanská společnost. V této souvislosti tak nabízí svůj pohled na otázku karikatur nebo zahalování žen na veřejnosti.

Nejpodstatnější mi však na knize přišlo zdůraznění myšlenky odlišnosti náboženského přesvědčení od občanského principu, na němž je založena svobodná západní společnost. Právě důsledné odlišování těchto dvou odlišných kategorii je dle Ouředníka základem pro zachování svobody v evropském prostoru :

„Návod k co možná nejpokojnějšímu soužití lidí rozličných vyznání a nevyznání v témže veřejném prostoru je vcelku prostý : existuji prvořadě jako občan, neboť tato kategorie je společná všem, s nimiž veřejný prostor sdílím – a kromě toho jako křesťan, muslim, žid, ateista. Na nic lepšího dosud svět nepřišel. Náboženská snášenlivost je doktrinálně vzato v rozporu s jakýmkoli náboženstvím – neboť každá víra hlásá výlučnou pravdu –, avšak v souladu s občanskou morálkou – neboť občanská morálka připouští různé pravdy.“