Pravda

pátek 3. července 2020
par  NLLG

Europeana, stručné dejiny 20. storočia

Pravda, 9. 6. 2015

Patrik Ouředník predstavuje v knižke 20. storočie so všetkými jeho protirečeniami a veľkými ilúziami.

Stavajúc do protikladu východ a západ, bábiku Barbie a koncentrák Buchenwald, Ouředníkov prúd historického vedomia komprimuje sto rokov dejín do približne rovnakého počtu strán. Predstieranou naivitou dokáže vyvolať hnev, smútok, ale aj smiech.

Patrik Ouředník, pôvodom český spisovateľ a prekladateľ žijúci vo Francúzsku, predstavuje v knižke, ktorá vyšla s mierne zavádzajúcim podtitulom Stručné dejiny 20. storočia po prvý raz v roku 2001, 20. storočie so všetkými jeho protirečeniami a veľkými ilúziami. Ukazuje, že nič sa nedá zredukovať do jediného, pravdivého hľadiska, mieša historické fakty s nezvyčajnými postrehmi, pričom zdôrazňuje hrôzu a absurditu tohto storočia.

„V Europeane sa prelínajú dve obrazové roviny. Prvá sa skladá zo správ o otrasnej brutalite vojen a revolúcií, o kolaborácii vedy a techniky so zlom, bizarných hrách s oslobodeným sexom, mediálnym falšovaním skutočnosti, šialenstve spásonosných utópií a ďalších prejavoch vystupňovanej hystérie ľudstva. Druhý ,obraz‘ tvorí skratkovitá prehliadka rozmanitých intelektuálnych teórií. Ouředník ich lapidárnym preformulovaním zbavuje špekulatívneho kúzla a obnažuje ich základ, z ktorého často cítiť prázdnotu a bezradnosť,“ napísal Viktor Šlajchrt v týždenníku Respekt.

Europeana bola v ankete Lidových novín vyhlásená za knihu roka, vyšla vo viac ako tridsiatich jazykoch, čím sa stala najprekladanejšou českou knihou od novembrovej revolúcie.