Samuel Beckett: Veršovánky

středa 8. února 2012
par  NLLG

Samuel Beckett / Mirlitonnades / Veršovánky

Francouzská literatura I

Společnost pro rozvoj a šíření francouzské literatury, Paříž 1985

Translation © Patrik Ouředník


Veršovánky

écoute-les
s’ajouter
les mots
aux mots
sans mots
les pas
aux pas
un à
un

poslouchej
hromadit se
slova
a slova
beze slova
kroky
a kroky
jeden k
druhému


rien nul
n’aura été
pour rien
tant été
rien
nul

nic nikdo
tu nebyl
pro nic za nic
tak mocně byl
nic
nikdo


somme toute
tout compte fait
un quart de milliasse
de quarts d’heure
sans compter
les temps morts

úhrnem
celkem vzato
čtvrt miliardy
čtvrthodin
nepočítaje v to
na sta mrtvých chvil


morte parmi
ses mouches mortes
un souffle coulis
berce l’araignée

mrtvého vprostřed
mrtvých much
pavouka laská
ze skulin vzduch


imagine si ceci
un jour ceci
un beau jour
imagine
si un jour
un beau jour ceci
cessait
imagine

představ si kdyby toto
jednoho dne toto
jednoho krásného dne
představ si
kdyby toto
jednoho krásného dne
toto
ustalo
představ si